Net als vorig jaar is het aantal banen in de gemeente Breda in 2018 weer gestegen. Op 1 april 2018 werden ruim 106.000 banen geteld. Ten opzichte van 1 april 2017 is dit een stijging van bijna 1,8 procent. Toen waren er ruim 104.000 banen, aldus de gemeente Breda.

Het aantal vestigingen in Breda is tussen 1 april 2017 en 1 april 2018 met 5,9 procent gestegen naar bijna 19.000, aldus cijfers van de gemeente Breda. Volgens wethouder Boaz Adank (Economie, Werken en Bereikbaarheid) gaat het om ruim duizend bedrijven erbij. 

Grootste groeiers In Breda is de grootste groei te zien in de sectoren zakelijke dienstverlening (8,6 procent), Bouwnijverheid (6,8 procent), Informatie en communicatie (4 procent). Een daling is te zien in onder meer de sectoren Landbouw (4,5 procent), de Industrie (2 procent) en Financiële instellingen (1,1 procent).

"De sterkste daling is te zien binnen de sector Nutsbedrijven (-28,3%). Deze sterke daling is grotendeels te verklaren door de verhuizing van een grote werkgever naar Roosendaal", stelt de gemeente.

Ruim zevenhonderd mensen uit bijstand begeleid

Volgens de gemeentelijke cijfers zijn er vanuit de bijstand sinds 1 januari 2018 circa zevenhonderd mensen naar werk begeleid. Daardoor is het aantal mensen met een bijstandsuitkering het afgelopen jaar afgenomen. Op 1 januari 2018 waren er nog circa 5800 mensen met een bijstandsuitkering. Op 1 november was dit aantal circa 5300.

De cijfers zijn afkomstig uit het werkgelegenheidsonderzoek dat de afgelopen jaren voor heel West-Brabant uitgevoerd.