De gemeenteraad heeft het Bredase college donderdagavond de opdracht gegeven om het gesprek met de kabinetsleden over de toepassing en uitvoering van asielprocedures aan te gaan. 

De gemeenteraad heeft het college daartoe opgedragen in een motie die was ingebracht door de SP en GroenLinks. Die werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen CDA en VVD stemden tegen.   

Collegeleden gaan het gesprek binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voeren en sluiten zich daar bij meer dan honderd gemeenten aan. Onderdeel van dat gesprek is om ook te kijken naar een oplossing voor kinderen die meer dan vijf jaar in Nederland zijn. Zij dreigen nu uitgezet te worden.

In de motie constateert de raad dat er ongeveer vierhonderd kinderen opgegroeid en geworteld zijn in Nederland en die al langer dan vijf jaar wachten op een verblijfsvergunning. Door strikte toepassing van het meewerkcriterium in het huidige Kinderpardon, komen ze volgens de motie niet in aanmerking voor het pardon.

Volgens de Bredase raad zorgt dat voor veel verwarring, onzekerheid en angst bij deze kinderen en leidt het ook bij medescholieren en de rest van hun sociale omgeving tot verwarring en onbegrip. Volgens de aangenomen motie kan dat het vertrouwen in de overheid schaden.