De drie coalitiepartijen en oppositiepartij GroenLinks willen dat in Breda de regels worden versoepeld om de bouw van woningen sneller van de grond te laten komen. Dat schrijven ze in een notitie aan het college en de gemeenteraad.

Het stuk staat op de agenda om besproken te worden in de gemeenteraad.

De woningnood in Breda is hoog en steeds minder Bredanaars lukt het om in de eigen stad een geschikte woning te vinden. Om meer woningen te realiseren pleiten de vier partijen voor een zogeheten Versnellingsagenda, waarbij regels en procedures tegen het licht worden gehouden.

PvdA, VVD, D66 en GroenLinks zijn van mening dat nu aan het plannen en bouwen van woningen vaak te lange procedures vooraf gaan. "Die leiden vaak tot vertraging en dat staat op gespannen voet met de tekorten aan woningen in Breda", aldus de partijen in de notitie.

Partijen noemen verschillende maatregelen

Als voorbeeld om tot versnelling te komen noemen zij het gebruik maken van de coördinatieregeling. Daarbij lopen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in een gelijktijdig traject en kan er tijdwinst geboekt worden om uiteindelijk woningen te realiseren. 

Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om het traject van plan tot realisatie te versnellen, bijvoorbeeld door in de vergunning de verplichting op te nemen dat een ontwikkelaar binnen een bepaalde periode begint met de bouw.

Verder pleiten de partijen er voor om af te stappen van de rigide parkeernorm en over te gaan naar flexibele parkeernormen.