Het paardensportevenement Outdoor Brabant gaat stoppen. Het bestuur van het paardensportevenement heeft het faillissement aangevraagd.

Het is niet mogelijk om in de huidige vorm een evenement te organiseren dat kostendekkend is, meldt oud-voorzitter Cees Meeuwis in een toelichting.

"We zijn het afgelopen jaar bezig geweest te zoeken naar een permanente locatie, die ook voor andere evenementen gebruikt zou kunnen worden. Op die manier zouden we de kosten flink hebben kunnen terugbrengen."

Eerder besloot Outdoor Brabant al dat de editie van 2018 niet door kon gaan. "We kregen de begroting niet rond, ook niet voor een afgeslankt evenement", zegt Meeuwis, die na zijn afzwaaien als voorzitter in 2017 op zoek ging naar een mogelijke permanente locatie.

Organisatiekosten liepen hoog op

De organisatie zag de afgelopen jaar de schuld oplopen tot enkele tienduizenden euro’s, door jaarlijks terugkerende tekorten. In 2016 werd een poging gedaan schoon schip te maken, door schuldeisers aandeelhouder te maken.

Outdoor Brabant moest elk jaar tenten, stallen en andere voorzieningen huren voor het vierdaagse evenement. De organisatiekosten liepen daardoor op tot een miljoen.

"De afgelopen jaren zijn de kosten gestegen door de kwaliteitseisen die gesteld worden aan een dergelijk evenement, terwijl de sponsorbijdragen onder druk stonden.” Met kaartverkoop kon dat gat de laatste jaren niet gedicht worden.

Bestuur onderzocht verschillende scenario's

Het bestuur onderzocht afgelopen periode verschillende scenario’s om toch te kunnen blijven doorgaan.

"Onder meer door te kijken of er een tweede evenement in de week erna op het terrein zou kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld voor aangepaste sporters. Dat bleek echter niet te passen in de vergunning."

Ook waren er verschillende permanente locaties in beeld, waaronder de Klokkenberg, de Roosberg en de Bavelse Berg. Geen van deze locaties bleek geschikt qua terrein, vergunning of prijs.

Evenement ontstond in 2000

Outdoor Brabant ontstond in deze vorm in 2000, toen verschillende paardensportevenementen in Breda de krachten bundelden tot een groot hippisch evenement.

In 2011 werd de naam veranderd in Outdoor Brabant en bood het onderdak aan dressuur, springen, eventing en aangespannen paardensport.