Buurtpreventieteams in Breda krijgen ook een rol in het verhogen van de digitale veiligheid in de stad. Dat is een onderdeel van een woensdag gepresenteerd meerjarenplan van aanpak voor de veiligheid.

In het plan benoemt het college vijf domeinen waar de komende jaren prioriteit aan gegeven gaat worden. Het gaat om fysieke veiligheid, ondermijning, veiligheid in de openbare ruimte, zorg en veiligheid en zichtbare criminaliteit. "Per jaar bepalen we focuspunten", geeft burgemeester Paul Depla aan. "Ieder jaar bepalen we vervolgens op basis van een analyse nieuwe punten."

In 2019 probeert Breda het businessplan voor ondermijning te verstoren, te zorgen voor een betere terugkeer in de maatschappij van ex-gedetineerden, de preventie van cybercriminaliteit, aanpak van personen met verward gedrag en voorkoming van radicalisering en polarisatie. 

"In dit plan komen alle beleidsterreinen samen", stelt Depla, samen met wethouders Miriam Haagh en Greetje Bos. "Veiligheid is een zaak van het hele college en de burgers", benadrukken ze. Door jaarlijks focuspunten op te stellen moet voorkomen worden dat de stad in de veiligheidsaanpak achter de feiten aanloopt. "Want wat nu actueel is, kan dat over twee jaar niet zijn."

Samenwerking met scholen

Een van de focuspunten voor komend jaar is cyberpreventie. "Daarin gaan we nauw samenwerken met de scholen", geeft Bos aan. "Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het verhogen van de weerbaarheid." De buurtpreventieteams zouden bijvoorbeeld voorlichting kunnen geven over phising of onbeveiligde netwerken.

"De precieze invulling van de focuspunten volgt de komende tijd." Bij de verschillende domeinen zoekt de gemeente samenwerking met de verschillende partners. "Zoals woningbouwcorporaties, als het gaat om het bieden van woonruimte voor ex-gedetineerden", geeft Haagh als voorbeeld. "Zelf hebben we geen huizen als gemeente. We doen dit echt samen."