De Bredase wijken Kesteren-Muizenberg en Doornbos-Linie krijgen beiden 65.000 euro subsidie voor de realisatie van een 'Gezonde Buurt'.

Dit is een project vanuit de gemeente, Jantje Beton en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) om buurten groener, kindvriendelijker en educatiever te maken.

De wijken zijn uit een selectieproces het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport gekomen. In het plan is ruimte voor burgerinitiatieven waardoor bewoners zelf mee kunnen denken en beslissen over de verdere invulling door eigen ideeën.

Zo kunnen er met het geld speciale ontmoetings- of speelroutes aangelegd worden, maar kunnen ook perken en parken aangepakt worden.

"Uit onderzoek blijkt dat een groene omgeving leidt tot meer bewegen, minder stress, betere concentratie en minder depressies. Mensen voelen zich er gezonder", stelt wethouder Miriam Haagh van Gezondheid, Wijkzaken en Leren.