De gemeente Breda legt dit weekend de laatste tunnelelementen van de vier faunapassages aan de Emerparklaan en Westerhagenlaan aan. De aanleg nam in totaal drie weken in beslag. 

In totaal heeft de gemeente dit jaar twaalf faunapassages aangelegd om verschillende natuurgebieden in en om de stad met elkaar te verbinden. 

"De dieren worden in een soort trechter of fuik naar de het oversteekpunt geleid. Dat gebeurt met een zigzaggend hekwerk", vertelt ecoloog Wouter Schuitema. "Het gaat dan vooral om kleinere zoogdieren. Vooral met de wezel en de hermelijn gaat het niet goed, die dieren hebben een veilige oversteekplaats echt nodig."

De gemeente heeft zelf 175.000 euro geïnvesteerd en kreeg van de provincie de maximale subsidie van 250.000 euro om het leefgebied van de Bredase flora en fauna te vergroten.