De Rijksvastgoeddienst heeft enkele ruimtes in de oude rechtbank aan de Sluissingel tijdelijk verhuurd in het kader van leegstandsbeheer. Op dit moment zijn er bruikleenovereenkomsten met vier startups, laat de gemeente weten. 

De rechtbank wordt later dit jaar eigendom van de gemeente Breda, die het pand overnam van het Rijk na de verhuizing van de rechtbank naar de Stationslaan. 

Of de rechtbank bij de overname door de gemeente als woonbestemming gebruikt kan worden, is nog niet duidelijk. "De rechtbank zelf is een markant gebouw, de vraag is of je daar nog iets mee kan en of dat betaalbaar zou zijn", laat een woordvoerder van de gemeente weten. 

De twee naastgelegen panden die ook door de rechtbank gebruikt werden, zijn van particulieren. Die panden zouden relatief makkelijk verbouwd kunnen worden. "Het is wel de vraag of je daarmee het beste resultaat voor deze plek doet en of je het soort woningen kan bouwen waar de stad het meest behoefte aan heeft, zoals de middeldure huursector."

De gemeente verwacht het onderzoek naar de bestemming dit jaar af te ronden. Het onderzoeksresultaat wordt dan ook besproken met de buurt. Of de voormalige rechtbank tijdelijk een andere invulling krijgt, is nog niet helder. Dat hangt volgens de gemeente af van de technische staat van het gebouw en van de nog te bepalen ontwikkelingsvisie.