Het gaat nog even duren voordat de reconstructie van de Wilhelminastraat klaar is. Sinds half september stagneert de aanvoer van de al bestelde natuurstenen materialen. 

De gemeente begon op 27 september aan de reconstructie van de Wilhelminastraat. De parkeervakken in de straat worden opnieuw ingericht en er worden aanpassingen gedaan aan de rijbaan en het trottoir. Ook worden er bomen aangeplant. 

Omdat er niet genoeg natuurstenen materiaal beschikbaar is, verzet de gemeente de reconstructie van de Wilhelminastraat in de rijrichting naar de stad, naar de eerste maanden van 2019. Naar verwachting is het werk begin maart gereed. 

De aannemer kan het werk in de rijrichting van de stad naar het Ginneken wel afronden. Ook de geplande parkeervakken in het midden zijn half november gereed. Hiervoor zijn de natuurstenen materialen wel beschikbaar.

Ondernemers en winkelend publiek kunnen vanaf half november tot januari zonder overlast gebruik maken van de Wilhelminastraat. Er zijn dan ook geen omleidingen.