De gemeente Breda gaat brieven versturen naar ontwikkelaars die de afgelopen jaren vergunningen hebben gekregen voor bouwplannen, maar nog niet aan het bouwen zijn gegaan. Het gaat in totaal om plannen voor zo’n duizend woningen.

In die brief wordt er op aangedrongen dat begonnen wordt met de bouw. Dat maakten wethouders Daan Quaars (VVD, wonen) en Paul de Beer (D66, ruimtelijke ordening) duidelijk tijdens de presentatie voor de begroting voor 2019.

Het is een van de manieren waarop het college de aangekondigde bouw van zesduizend woningen voor de komende vier jaar wil realiseren.

De brief is een eerste stap, geeft De Beer aan. "Een aantal bouwers zal zich aangesproken voelen en een gesprek willen met de wethouders, van een handvol wordt wellicht duidelijk dat ze de komende tien jaar nog niet gaan bouwen. Dan gaan we kijken wat een volgende stap is."

Die volgende stap kan het intrekken van de bouwvergunning zijn.

Breda kijkt kritisch naar 'interne getreuzel'

In totaal zit ongeveer de helft van de geplande 6000 woningen al in de plannen. Om ook de rest mogelijk te maken kijkt Breda kritisch naar de procedures, aldus De Beer. "Naar het interne getreuzel, maar ook naar ruimtelijke procedures."

"Het gaat niet alleen om vertraging aan onze kant", vult burgemeester Paul Dupla aan. "Het gaat ook om de plannen. We bouwen niet voor het komende jaar, maar voor de komende 150 jaar."