Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Breda mag voorlopig geen nieuwe patienten aannemen. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn er risico's voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

De praktijk voor specialistische en geestelijke gezondheidzorg heeft volgens de inspectie tekortkomingen op het gebied van deskundigheid, patiëntdossier en medicatieveiligheid. De kliniek krijgt drie maanden de tijd om te werken aan vier verbeterpunten.

In de praktijk werkt een psychiater die heeft aangegeven zijn werkzaamheden eind 2018 te willen beëindigen. De inspectie meldt dat de aanwijzing desondanks blijft gelden.

De praktijk behandelt kinderen en jongvolwassenen tussen de twee en 26 jaar oud.