Sporthal De Drie Linden heeft sinds zaterdag als eerste gemeentelijk pand het A-label. Dat label werd onthuld bij de viering van het 20-jarig bestaan.

Het is de bedoeling dat het energielabel op alle verduurzaamde gemeentelijke gebouwen tijdelijk verschijnt. De komende jaren gebeurt dit met zo'n 75 gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is.

Deze maatregelen besparen in totaal gemiddeld zo'n 40 procent energie en de gebouwen krijgen na de aanpak bijna allemaal het energielabel A. Dat heeft dus al behoorlijk wat impact op de energierekening, maar vooral ook op de CO2 uitstoot.

Verduurzaming

De afgelopen maanden is de sporthal verduurzaamd. De gevels zijn voorzien van isolatie, de kozijnen in de voorgevel hebben triple glas en de daken zijn extra geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Ook is voor het verwarmen en koelen van de sporthal een warmtepomp geplaatst. Verder is er op de ventilatie van het gebouw warmteterugwinning toegepast en is de verlichting vervangen door led-verlichting.

De verduurzaming van de sporthal en de andere gemeentelijke gebouwen past in het streven CO2-neutraal te zijn. "In totaal hebben we in Breda ruim 900 kton aan CO2 uitstoot te besparen", stelt wethouder Paul de Beer.

"Een hele opgave dus, en dat kunnen we alleen door het samen aan te pakken. Met de energielabels aan de gebouwen maken we de inwoners bewust van de impact van verduurzamingsmaatregelen. Want ook in een 'gewoon huis' kunnen die van grote invloed zijn op de energierekening en de C02- uitstoot in Breda."