Koning Willem-Alexander heeft vrijdag het nieuwe gerechtsgebouw van Breda geopend. De plechtigheden begonnen om 15.00 uur. 

De koning werd bij aankomst begroet door kamerheer Paul Rüpp, Commissaris voor de Koning Wim van de Donk en burgemeester Paul Depla.

Vervolgens ontmoette Willem-Alexander de president van de rechtbank, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Yolanda de Groot en Eveline Schurink, directeur van de Raad van de Kinderbescherming.

De koning onthulde het standbeeld van Vrouwe Justitia en woonde een zitting bij die werd nagespeeld door leerlingen uit de tweede klas van het Stedelijk Gymnasium van Breda. Na de zitting is de koning rondgeleid in het pand.