De aanhoudende droogte van de afgelopen zomer heeft ervoor gezorgd dat er op een aantal plekken in Breda meer ganzen hun thuis vonden dan normaal. Onder meer in het Valkenberg en bij de Asterdplas was het overbevolkt.

Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de VVD Breda. De ganzen gingen door de droogte op zoek naar groen gras, geeft het college aan.

Op de piek waren er volgens hen 130 ganzen aanwezig in Valkenberg, 250 bij de Asterdplas en 70 bij de Kroeten. Ook bij enkele sportcomplexen waren veel ganzen te vinden. Echter, is ‘op dit moment het merendeel van de ganzen alweer vertrokken’.

Het beheersen van de ganzenpopulatie werd de afgelopen twee jaar gedaan met behulp van een laserlamp. De ganzen worden hiermee verjaagd. En dat is goed bevallen.

"De ervaring leert dat de methode - mits consequent toegepast in de vroege morgen en eventueel aanvullend bij donker weer - goed werkt. Wij zijn dan ook van plan de laserlamp komend jaar op meerdere overlastlocaties in te zetten", aldus het college.

Eieren worden onklaar gemaakt

Naast de laserlamp worden in de stadsparken ook eieren onklaar gemaakt. "Waarmee de aantallen zo al jaren met succes binnen de perken worden gehouden. Deze methode is omwille van regelgeving beperkt toepasbaar."

Daarom wil de gemeente ook in gesprek met de provincie om in het vervolg ook eieren onklaar te mogen maken bij de Asterdplas. Op dit moment mag dat nog niet door de wet Natuurbescherming. De ganzenpopulatie daar zorgt daardoor wel voor een verminderde zwemwaterkwaliteit.