Het college kondigt extra mobiele fietsenstallingen aan zodra NAC Breda thuis speelt. Het gaat om negenhonderd fietsen die op de dag van de wedstrijd worden geplaatst en verwijderd.

Volgens de Bredase bestuurders komen zo'n twaalfhonderd mensen bij thuiswedstrijden van NAC op de fiets naar het stadion, terwijl er zonder de extra stallingen plaats is voor zeshonderd fietsen in de stallingen. Daarnaast zetten al jaren bezoekers hun fietsen in de berm tegenover het stadion.

"Als deze fietsen goed vaststaan aan hekken, bomen of andere objecten en geen gevaar opleveren voor anderen, dan werden deze in het verleden al niet verwijderd en ook nu, met de nieuwe verordening, worden ze niet verwijderd", stelt het college. 

De handhaving is gericht op de geest van de verordening, valt te lezen in het antwoord aan fractievoorzitters Arjen van Drunen (PvdA) en Tim van het Hof (D66). "Dat betekent dat we bij het stadion van NAC Breda gevaarlijke situaties wegnemen en routes voor hulpverleners vrijhouden."

De intentie is niet om grootschalige fiets-ruim-acties te gaan houden bij het stadion. "Het gaat enkel om ingrijpen ten behoeve van de veiligheid van de bezoekers."