Breda heeft de eigenaren van het voormalige winkelcentrum De Lunet aangeboden het pand weer de bestemming winkel te geven. Op die manier wil de gemeente de door de eigenaren geclaimde planschade compenseren.

Volgens een woordvoerder van de gemeente past dit in de mogelijkheid van planschadeafhandeling. Dit voorstel, dat de gemeente tijdens de behandeling van de zaak bij de Raad van State deed, is een besluit van het college. Daarmee is nog niet gezegd dat De Lunet zijn oude functie terugkrijgt.

De eigenaren van de Lunet moeten nog met het voorstel instemmen. Daarna moet de gemeente een bestemmingsplanprocedure doorlopen. "Op dat moment komt de gemeenteraad in beeld voor het vaststellen van het bestemmingsplan", aldus de woordvoerder. "Maar eerst wachten we de uitspraak van de Raad van State af. Na de uitspraak zal het college zich er verder over beraden."

De eigenaren van het winkelcentrum De Lunet eisten eerder bijna 10 miljoen euro aan schadevergoeding van de gemeente Breda. De gemeente gaf toen aan niet van plan te zijn dit te betalen en stelde een bedrag van 444.200 euro voor. Daarmee gingen de eigenaren niet akkoord.

Wethouder Alfred Arbouw maakte afgelopen november al duidelijk dat Breda van plan was het geschil op te lossen door de oude functie weer mogelijk te maken. Beide partijen verwoordden hun standpunt deze week bij Raad van State. Die doet over enkele maanden uitspraak.