Organisatoren van dance events, concerten en sportevenementen in Breda moeten mogelijk in de toekomst gratis drinkwater ter beschikking stellen aan bezoekers. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van D66 en PvdA.

Deze mogelijkheid wordt meegenomen in de evaluatie van de evenementennota en het opstellen van de nieuwe nota. Het advies voor gratis drinkwater komt van het landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid van het RIVM.

Op dit moment geldt dat politie, brandweer en GHOR in Breda per vergunningaanvraag om advies gevraagd wordt over eventuele gratis watertappunten. Komt dat advies er, dan is de organisator van het evenement verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van gratis drinkwater, aldus het college.

"Het kan tappunten betreffen of de verstrekking van flesjes drinkwater. Dit is vooral belangrijk om uitputting en uitdroging te voorkomen bij evenementen waarbij bezoekers en deelnemers in een vrij korte tijd bij hoge temperaturen hoge inspanningen leveren, zoals bij concerten, dance events, sportevenementen en evenementen waar sprake is van een hoge temperatuur."

Bij evenementen waarbij bezoekers mogelijk drugs gebruiken in combinatie met inspanning, vraagt het college extra maatregelen. "Denk hierbij aan een ruimte waar bezoekers kunnen uitrusten en afkoelen."

Het college wijst er op dat de beschikbaarheid van gratis water op evenementen mogelijk ook kan bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsproblemen door zowel drugs- als alcoholgebruik.