Waterschap Brabantse Delta heeft het onttrekkingsverbod in verschillende Brabantse gemeenten uitgebreid door de aanhoudende droogte. Door dit verbod mogen akkers of graslanden voor een bepaalde tijd niet besproeid worden met water uit sloten, beken en andere waterwegen.

Het verbod geldt vanaf donderdag ook voor alle stroomgebieden van de Bijloop, Oude Bijloop en de Turfvaart die de gemeentes Breda, Etten-Leur, Zundert en Rucphen passeert. Het waterschap laat weten wanneer het verbod wordt ingetrokken. 

Er gold sinds 21 juni al een verbod voor het ontrekken van water uit stromen in de buurt van Bergen op Zoom en Roosendaal. Ook op andere plekken in Brabant gelden dezelfde verboden. 

Door de hoge temperatuur is de waterstand in veel watergangen erg laag. Dit kan ertoe leiden dat planten en dieren sterven. Zodra de temperatuur zal dalen, worden de verboden waarschijnlijk ingetrokken.