De gemeente Breda wil drieduizend woningen in de Hoge Vucht versneld aardgasvrij maken. Daarvoor heeft de gemeente 4,8 miljoen euro subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Op 1 oktober moet duidelijk worden of Breda de subsidie krijgt. De stad wil het geld gebruiken voor ruim drieduizend huur- en particuliere woningen en een aantal andere gebouwen in de Hoge Vucht. De huishoudens moeten op elektriciteit gaan koken en op een andere manier worden verwarmd.

Breda maakt aanspraak om een subsidiepot van in totaal 90 miljoen euro voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De subsidie is bedoeld voor twintig Nederlandse wijken.

De belangrijkste voorwaarde is dat op korte termijn minimaal vijfhonderd woningen van het aardgas worden gehaald en dat hier een door het college goedgekeurd uitvoeringsprogramma aan ten grondslag ligt. Dat is in Hoge Vucht het geval, aldus de gemeente.