De gemeente Breda gaat begin juli een regenboogpad aanleggen in Park Valkenberg. Het stadsbestuur laat het gekleurde voetpad aanleggen in de hoop hiermee te laten zien dat Breda een tolerante en open stad is op het gebied van seksuele diversiteit.

Met de aanleg van het regenboogpad hoopt de gemeente meer veiligheid en zichtbaarheid te krijgen voor mensen die zich niet vrijuit kunnen uiten in hun seksuele geaardheid. Volgens de gemeente ligt de focus hierbij op twee specifieke doelgroepen, namelijk jongeren en oudere LHBTI-ers.

Breda is momenteel al een zogeheten regenbooggemeente, waarmee het aangeeft de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van deze groep te willen verbeteren. In januari maakte minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekend dat de regenboogstatus tot en met 2022 verlengd wordt.