Breda gaat de komende vier jaar aan de slag met 'Lef en Liefde'. PvdA, VVD en D66 loodsten het akkoord door het debat voorafgaand aan de installatie van de wethouders. Kritiek was er van de oppositie.

Fractievoorzitter Bob Bergkamp van het CDA stipte de manier aan waarop met zorg wordt omgegaan. Volgens hem is de manier waarop het akkoord de bezuiniging op de zorg aanpakt, onvoldoende. "Dat doet u door duizend mensen uit de bijstand aan het werk te helpen. Dat is mooi, maar dat gaat niet zonder investering." 

Bergkamp stond niet alleen in zijn kritiek rondom de bijstand. Peter Bakker (GroenLinks) vreesde eveneens de tegenprestatie in de bijstand. "Dat gaat niet vanzelf. Daar moet echt eerst in geïnvesteerd worden."

Arjen van Drunen (PvdA) bracht daar tegenin dat er onder meer aandacht is voor laaggeletterdheid. "Maar daar redt u het niet mee", stelde Bergkamp, die kwam tot veertig miljoen aan bezuinigingen. Thierry Aartsen (VVD) bestreed dat.

Positief

Positieve geluiden waren er uiteraard van de coalitiepartijen. Van Aartsen: "Ik ben trots op akkoord dat er ligt." Hij noemde de presentatie van Lef en Liefde een afronding van een intensieve periode. “Ik ben vooral trots op deze stad, op de mensen die er leven." 

Volgens Aartsen staat Breda op een keerpunt. "We hebben honderd hectare grond die we kunnen ontwikkelen. We hebben goud in handen. We kunnen doorgroeien”, verwees hij naar de plannen voor 6.000 woningen die de komende vier jaar gebouwd moeten gaan worden. Want, aldus Aartsen: "Het is voor normale mensen met een normale portemonnee niet meer mogelijk een huis te vinden in Breda."

Duurzaamheid

Een ander punt van kritiek was de aandacht voor duurzaamheid en de energietransitie. Peter Bakker (GroenLinks) vroeg zich af wat de coalitie daaraan gaat doen. "Want dat is nu nodig." Aartsen (VVD) reageerde: "Eens. Maar we gaan niet als kip zonder kop rondrennen. We moeten eerst duidelijkheid hebben wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld met het gas."

In zijn bijdrage noemde Peter Bakker dit akkoord een ‘museum voor achterhaalde recepten’. "Dit akkoord kijkt niet naar de toekomst. Energie zit bij kleine bedrijven. Maar we gaan bedrijventerreinen aanleggen, waar er al genoeg van zijn. En we gaan weer speculeren met opbrengsten van grond. Grote opgaven worden ontweken." 

VVD-beleid

Maes noemde het houtje-touwtje begroten. Hij stelde dat er vooral VVD-beleid wordt uitgevoerd. "Drie miljoen bezuinigen op armoedebeleid, is bijna misdadig te noemen", stelde hij, daarbij een sneer uitdelend naar de PvdA: "Hoe de PvdA dit voor zichzelf en haar achterban kan verantwoorden is voor mij echt een raadsel."

De SP’er stelde dat de rekening voor investeringen die de coalitie wil doen, vooruit wordt geschoven. "Een taakstelling op het grondbedrijf en een taakstelling op het jaarrekeningresultaat van in totaal dertig miljoen." Maes noemde het financieel onverantwoord beleid. "Hoe kunt u nu geld uit het grondbedrijf halen, iets dat drie weken geleden nog onverantwoord was?", vroeg hij Van het Hof.

De SP, CDA en GroenLinks stemden tegen het akkoord. VVD, D66, PvdA, 50Plus en Breda’97 stemden voor.