Breda heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van circa 8 miljoen euro. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt, daags voordat het nieuwe college wordt geïnstalleerd.

In 2016 was de winst nog 26,9 miljoen euro. ''Maar in 2017 is er fors geïnvesteerd in het sociale domein: de uitkeringen, de Sociale Werkvoorziening en de jeugdhulp'', stelt de gemeente in een toelichting.

In het nieuwe bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’, dat donderdag door de raad moet worden vastgesteld, heeft Breda daarom ook 7,5 miljoen gereserveerd om de bezuinigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verzachten.

Volgens wethouder Paul de Beer van Financiën staat Breda er goed voor. ''De laatste jaren heeft Breda 50 miljoen van haar schuld afgelost. We hebben voor het eerst in jaren weer voldoende eigen vermogen volgens de landelijke norm. Nu we weer wat vet op de botten hebben, zijn we beter voorbereid op onvoorziene uitgaven of risico’s.''

Breda heeft nog 112,1 miljoen euro aan reserve. Daartegenover staat een risico van 91,3 miljoen euro.