Met een gemiddelde van 20,1 bouwfouten in nieuwbouwwoningen uit 2017, zit Breda net onder het landelijk gemiddelde. Landelijk zijn er gemiddeld 21 bouwfouten per nieuwbouwwoningen vastgesteld.

Dat gemiddelde komt voort uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

In dit onderzoek werden alle gemeenten waar in 2017 minstens 25 nieuwbouwwoningen zijn gekeurd. Dat kwam uit op 144 gemeenten. Het aantal bouwfouten per woningen werden opgeteld en uiteindelijk werd een gemiddelde berekend. 

Bij bouwfouten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan scheve vloeren, slecht schilderwerk of beschadigingen en andere gebreken.

Proces-verbaal

Deze gebreken moeten in een proces-verbaal worden genoteerd door bouwkundigen en de bouwer moet daarna deze fouten nog herstellen.

Het totale gemiddelde van 21 bouwfouten per woning is 40 procent meer dan tijdens de crisisjaren, toen gemiddeld vijftien bouwfouten per woning werden genoteerd.