De overheid trekt enkele miljoenen uit om het dichtslibben van de snelwegen te voorkomen. Daardoor wordt het problematische traject op de A58 tussen Tilburg en Breda ook aangepakt.

Het vijftien kilometer tellende traject tussen Breda (St. Annabosch) en Tilburg (Tilburg West) wordt onderzocht door het Rijk en de provincie Noord-Brabant in samenspraak met de regio, meldt Rijksoverheid. Een mogelijke oplossing kan de verbreding naar twee keer drierijstroken zijn.

Wel kijkt de overheid nadrukkelijk naar innovaties die bij kunnen dragen aan een vlottere doorstroming op de lange termijn.

Dat laat ook minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) weten in het bericht van Rijksoverheid: "Zowel de A2 als de A58 zijn belangrijke onderdelen van ons wegennet. Ze dragen bij aan de bereikbaarheid en aan de nationale en regionale economie.

Daarom wil ik dat we tempo maken met de plannen, zodat  al op korte termijn verbetering merkbaar is." Van Nieuwenhuizen laat weten dat ze daarbij denkt aan onder andere de inzet van slimme nieuwe technieken, de verlenging van invoegstroken en snel realiseerbare infrastructurele ingrepen. 

Zelfrijdende voertuigen

Een van die innovaties ligt mogelijk bij het toepassen van een ontwerpplan voor zelfrijdende voertuigen. Het is de bedoeling dat de A58 als belangrijke transportroute bovendien ook toekomstgericht wordt aangepakt:  Circulair, duurzaam, en slim communicerend met het verkeer, aldus Rijksoverheid. 

Ruim 70 miljoen euro is begroot voor de realisatie van de plannen tussen Breda en Tilburg, de provincie Noord-Brabant draagt hier zo'n 24 miljoen euro aan bij. 

Verbredingsproject

Eerder is al een verbredingsproject gestart door Rijkswaterstaat tussen de eerder genoemde knooppunten. Volgens de overheidsplanning wordt in de eerste helft van 2019 hiervoor het Ontwerp Tracébesluit vastgesteld voor de verbreding van de wegdelen. 

Toch gaat de totale realisatie flink wat jaren in beslag nemen: Zeven jaar in totaal. Pas in 2026 zal de hele procedure rondom de wegverbreding afgerond zijn, zo meldt Rijksoverheid. Naast de A58 wordt ook de A2 grondig aangepakt.