Netbeheerder Enexis heeft aangekondigd naar de rechter te stappen. Aanleiding is de beleidswijziging rondom het gebruik van gemeentegrond voor het leggen van kabels en leidingen. De gemeente Breda kondigde die beleidswijziging in december 2016 aan.

Wethouder Boaz Adank brengt met een brief de gemeenteraad op de hoogte van de voorgenomen stap van Enexis. "De beleidswijziging betrof niet het principe of de kabels en leidingen in openbare gemeentegrond gesitueerd mogen worden, maar de financiële aspecten ervan. Daarover bestonden verouderde, niet-uniforme, en naar onze mening onzakelijke afspraken", aldus Adank.

Om het nieuwe beleid uit te kunnen voeren heeft het college de oude overeenkomsten met netbeheerders zoals Enexis, Brabant water, Ennatuurlijk en Gasunie opgezegd.

In de brief kondigde Adank aan dat het mogelijk was dat de netbeheerders zich daar niet bij zouden neerleggen. Enexis heeft nu inderdaad de gemeente Breda gedagvaard bij de rechtbank. "Enexis vindt die opzegging niet geoorloofd en vraagt dan ook aan de rechtbank om de gemeente te verplichten die oude overeenkomsten na te komen."

Volgens Adank hebben de andere netbeheerders die deze beleidswijziging betrof, zoals Brabant Water, Ennatuurlijk, Gasunie zich 'vooralsnog' neergelegd bij het college-besluit en zijn zij geen procedure tegen de gemeente gestart.