Het team van wethouders voor de komende collegeperiode in Breda is bekend. Alleen de PvdA houdt nog formeel een slag om de arm wat betreft de officiële kandidaatstelling.

Namens de VVD nemen Daan Quaars, Boaz Adank en Greetje Bos plaats in het college. D66 gaat verder met Paul de Beer en Marianne de Bie, die ook de afgelopen drie jaar al wethouder waren.

Namens de PvdA neemt zeer waarschijnlijk Miriam Haagh zitting in het college. Haaghs voordracht moet nog officieel bekrachtigd worden door de fractie van de PvdA. "De wethouderscommissie van onze partij heeft een rapport gemaakt naar aanleiding van de sollicitaties, dat rapport bespreken we deze week", vertelt fractievoorzitter Arjen van Drunen.

Het is nog onduidelijk hoe de partijen de portefeuilles gaan verdelen. De portefeuilles van SP-er Patrick van Lunteren en VVD’er Alfred Arbouw moeten verdeeld worden. In het geval van Arbouw gaat het daarbij bijvoorbeeld om stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening en de grote ruimtelijke projecten, zoals Via Breda, woningbouw Teteringen, Achter de Lange Stallen, Amphia Ziekenhuis, CSM-terrein en het doortrekken van de Nieuwe Mark.

Van Lunteren had onder meer bouwen en wonen, wijken, wijkdeals, Breda begroot en innovatief bestuur in zijn portefeuille. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor jeugd, jeugdhulp, buurtpreventie en maatschappelijke opvang.