Uit het 076verkeersonderzoek dat de gemeente Breda eind maart hield blijkt dat 39 procent van de deelnemers altijd in de file staat op het kruispunt Konijnenberg. 57 procent van de respondenten staat regelmatig in de file op dit punt.

De enquête is door ruim 2.700 respondenten digitaal ingevuld. Uit het eerste deel van het 076verkeersonderzoek blijkt dat veel mensen de drukte rond het kruispunt Backer en Ruebweg/Crogtdijk als probleem ervaren.

Op basis van de resultaten is afgelopen week de eerste groep respondenten uitgenodigd voor de tweede fase van het onderzoek. In deze fase wordt de individuele routekeuze van mensen in kaart gebracht. Dit gebeurt met behulp van een app. 

In de laatste fase van het onderzoek worden mensen gestimuleerd om andere routes te kiezen.

Inzicht

De gemeente Breda startte het 076verkeersonderzoek eind maart op de noordelijke rondweg bij het kruispunt Backer en Ruebweg/Crogtdijk om inzicht te krijgen in hoe vaak en met welke reden mensen over de rondweg rijden. De informatie die uit de onderzoeken komt gebruikt de gemeente om oplossingen te zoeken die de verkeersdrukte op de noordelijke rondweg verminderen.