Scholengemeenschap De Rooi Pannen gaat na de zomer een deel van de lessen geven in het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. Het gaat om praktijklessen horeca die nu in de vestiging aan het Dr. Jan Ingenhouszplein gegeven worden.

"Vanaf januari 2019 kunnen we in de Seeligkazerne terecht", laat bestuursvoorzitter Tiny Pheninckx weten. "De oplevering daarvan staat nog steeds gepland voor 1 december."

De tijdelijke huur aan de Gasthuisvelden is nodig omdat de huur van het pand aan het Dr. Jan Ingenhouszplein afloopt aan het eind van de zomer. "Dat betekent dat we voor iets meer dan driehonderd van de vijfhonderd leerlingen alternatieve huisvesting moeten vinden." Eenderde van deze leerlingen is op stage, een ander deel kan al wel terecht in panden op het Seeligterrein.

"In panden die we eigenlijk al eerder zouden slopen en waar nu de aannemer zit. Daar werd al lesgegeven en zijn lokalen, dus daar hebben we een gelukje." De leerlingen gaan dan vanaf de Fellenoordstraat naar het praktijkgedeelte van de horecaopleiding in het voormalige belastingkantoor. "Dan zien ze ook meteen hoe hun nieuwe onderkomen gaat worden."

Samengevoegd

In januari verhuist ook de opleiding die nu gehuisvest is aan de Tuinzigtlaan naar de Seeligkazerne. "Die panden zijn ons eigendom, dus de leerlingen kunnen daar tot die tijd blijven." Op termijn kijkt de school wat er met de panden gaat gebeuren, aldus Pheninckx.

De bestuursvoorzitter kijkt uit naar de nieuwe huisvesting, waar de twee huidige Bredase locaties worden samengevoegd. "We hebben het wapenarsenaal teruggebracht naar de basis en de oude structuur. Daarmee is het een compleet ander pand en is de sfeer terug."