Er komen driehonderd nieuwe ligplaatsen voor roeiboten in de singels en delen van de Aa of Weerijs en de Bovenmark in Breda. Wethouders Boaz Adank sloeg donderdag de eerste officiële meerpaal voor een nieuwe ligplaats in de grond aan de Marksingel.

De meeste ligplaatsen komen aan de binnenzijde van de singels. Op enkele plekken is dit echter niet mogelijk, dus blijven daar de ligplaatsen aan de buitenzijde. De huidige ligplaatsen worden daarbij verwijderd.

De laatste jaren is de gemeente Breda bezig met het versterken van de waterrecreatie in de gemeente. Zoals bijvoorbeeld met de verhoging van de Koning Willem-Alexanderbrug, de passantenhaven op loopafstand van het centrum en een tweede passantensteiger in de Haven. Ook de nieuwe ligplaatsen zijn hier onderdeel van.

De meerpalen worden met behulp van een kraan op een drijvend platform in de waterbodem getrild. Het duurt waarschijnlijk nog tot eind mei voordat de meerpalen allemaal gereed zijn en de bestaande ligplaatsen opgeruimd.