Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen in Breda plaats. Op welke partijen kan gestemd worden? Wie zijn de lijsttrekkers en wat zijn de belangrijkste standpunten van de partijen? Een overzicht.

Bekijk hier welke partij het beste bij je past

Bekijk hier waar je in jouw buurt kunt stemmen

De inwoners van Breda kunnen dit jaar op dertien partijen stemmen. De eerste tien deden vier jaar geleden ook mee met de verkiezingen en zijn op volgorde van het aantal stemmen ingedeeld. De overige drie zijn nieuw en staan op volgorde van het nummer dat ze bij de loting door de gemeente toebedeeld hebben gekregen.

VVD 

Lijsttrekker: Thierry Aartsen. Aantal kandidaten op lijst: 45. Huidig zetelaantal: 8.

De 27-jarige Aartsen is door de leden van VVD Breda gekozen als lijsttrekker. Hij is hiermee de jongste lijsttrekker tijdens deze Bredase raadsverkiezingen.

De partij laat op de website weten te willen doorgaan op de ingeslagen weg. "Er is nog veel werk te verzetten. De VVD Breda is tot in de vezels gemotiveerd om onze stad, onze wijken en onze dorpen te verbeteren en te verfraaien."

Zo wil de partij meer woningen voor het middensegment en dat mensen een tegenprestatie leveren voor het ontvangen van een bijstandsuitkering. Daarnaast ziet de partij graag dat innovatieve bedrijven naar de stad komen. 

D66

Lijsttrekker: Tim van het Hof. Aantal kandidaten op lijst: 49. Huidig zetelaantal: 8.

De partij zet in op een aantal speerpunten als onderwijs, innovatie, duurzaamheid en regionale samenwerkingen. 

"Naast veel inhoudelijke en programmatische punten is er ook een, voor ons net zo belangrijke, omslag gemaakt in de politieke cultuur. Meer transparantie en heldere democratische verhoudingen", aldus D66 in het partijprogramma. 

De partij wil inzetten op betrokkenheid van inwoners, het in gebruik stellen van meer sportvoorzieningen en het maken van Breda als permanente onderwijsstad. 

SP

Lijsttrekker: Bas Maes. Aantal kandidaten op lijst: 44. Huidig zetelaantal: 5.

In hun verkiezingsprogramma stelt de SP geld voor de zorg voorop. Zij willen dat de gemeente een gunstige zorgverzekering bieden, zonder eigen risico en problematische schulden overneemt.

"De budgetten voor zorg staan onder druk, de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang en één op de tien en Bredanaars leeft in armoede, waaronder ruim vierduizend kinderen", valt er te lezen in hun programma. De partij wil "dat het geld voor de zorg ook daadwerkelijk naar de zorg gaat". 

CDA

Lijsttrekker: Bob Bergkamp. Aantal kandidaten op lijst: 40. Huidig zetelaantal: 3.

De komende vier jaar wil het CDA inzetten op "fatsoen, veiligheid en omzien naar elkaar". Ook staat in het verkiezingsprogramma dat de partij wil dat "het fatsoen terugkeert in de stad, dat overlastgevers harder worden aangepakt en overlast gevende jongeren een taakstraf in de eigen wijk krijgen."

Daarnaast wil het CDA elk jaar de Bredase veteranen eren en zorgen voor betaalbare woningen voor jongeren en ouderen, waarbij er woningen mogen worden ontwikkeld aan de rand van de dorpen. De komende gemeenteraadsverkiezingen is ex-wethouder van sociale zaken, Bob Bergkamp, de lijsttrekker van de partij.

PvdA

Lijsttrekker: Miriam Haagh. Aantal kandidaten op lijst: 30. Huidig zetelaantal: 3.

De PvdA in Breda vertelt in hun verkiezingsprogramma onder andere dat zij samen met het bedrijfsleven deelcertificaten (Bredaficaten) willen ontwikkelen en het Buddy tot Buddy project breder willen inzetten. Dit project koppelt statushouders aan maatjes die hen kunnen helpen.

Ook wil de partij zich inzetten voor het aantrekken van evenementen naar de stad. Miriam Haagh is aangewezen als lijsttrekker voor de partij. Sinds 2014 was zij wethouder voor de gemeente.

GroenLinks

Lijsttrekker: Peter Bakker. Aantal kandidaten op lijst: 22. Huidig zetelaantal: 3.

GroenLinks wil de komende periode gaan inzetten op "een groene gemeente met goed-geïsoleerde, energiezuinige woningen en schone lucht. GroenLinks Breda wil een eerlijke kans voor iedereen." 

Ook wil de partij schuldproblemen en armoede aanpakken en "de welvaart in Breda beter verdelen, onder andere door het verbeteren van toegankelijke zorg voor de inwoners van de stad".

Breda '97

Lijsttrekker: Peter Vissers. Aantal kandidaten op lijst: 23. Huidig zetelaantal: 1.

Voor de komende periode heeft Breda '97 een aantal centrale thema's opgesteld, waaronder het behoud van karakter in wijken en dorpen en de ondersteuning van verenigingen. Ook vindt de partij het belangrijk dat er naast sociale en goedkope woningbouw ook woningen worden aangeboden voor CPO en dat er meer evenementen komen naar de stad. "Evenementen zorgen voor een bruisende stad, wijk en dorp."

De komende gemeenteraadsverkiezingen vervult Peter Vissers de rol van lijsttrekker. Hij werkt in het dagelijkse leven bij de gemeente Dordrecht.

Trots Breda

Lijsttrekker: Yvonne de Heer-Sévèke. Aantal kandidaten op lijst: 12. Huidig zetelaantal: 1.

Trots Breda wil zich de komende jaren richten op "de belangen van de inwoner" van Breda, onder andere op het gebied van individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid, betaalbare woningen, verkeer en veiligheid.

De partij is van plan zich onder andere in te zetten voor verbeterde verkeerssituaties voor fietsers en voetgangers, toegankelijkere zorg, meer veiligheid in de wijk door het inzetten van boa's en het betrekken van de inwoners bij activiteiten en veranderingen in hun directe omgeving.

BOB

Lijsttrekker: Cees van der Horst. Aantal kandidaten op lijst: 14. Huidig zetelaantal: 2.

De lokale partij Breda's Ondernemers en Ouderenbelang (BOB) wil dat er een eerlijker verdeling komt "tussen lusten en lasten". "Want de lusten van de een zijn de lasten van de anderen, zoals lokale belastingen die ondernemers en ouderen meer treffen dan de anderen." 

Bij de partij staat het verschil tussen landelijke en lokale politiek centraal. Cees van der Horst vertegenwoordigt BOB als lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De in Princenhage geboren en getogen Bredanaar verliet in 2013 de VVD en startte BOB.

Volkspartij Breda

Lijsttrekker: Jamal El Kaddouri. Aantal kandidaten op lijst: 9. Huidig zetelaantal: 3.

Volgens Volkspartij Breda schuilt er een grote kracht in de wijk. In hun verkiezingsprogramma wordt veel waarde gehecht aan een schone en veilige leefomgeving, makkelijk contact met de gemeente, het levend houden van historisch en cultureel erfgoed en jeugd en onderwijs.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart vervult Jamal El Kaddouri de rol van lijsttrekker.

Volmondig Ja!

Lijsttrekker: Peter Elbertse. Aantal kandidaten op lijst: 27. Huidig zetelaantal: 0.

De nieuwe partij Volmondig Ja, opgericht door gemeenteraadsleden Els Groeneweg en Peter Elbertse, wil zich vooral inzetten voor genoeg werk, goede scholing, een CO2- neutrale leefomgeving, goede zorg, veiligheid en voldoende geschikte huisvesting voor iedereen. 

In hun verkiezingsprogramma geeft de partij aan dat ze dit willen bewerkstelligen door "samen keuzes te maken" en "prioriteiten te stellen". "In de politiek en mét de bewoners".

50Plus 

Lijsttrekker: Joep Taks. Aantal kandidaten op lijst: 13. Huidig zetelaantal: 0.

Joep Taks is bij deze gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker van 50Plus. Taks was al eerder bij de waterschapsverkiezingen in 2015 lijsttrekker namens 50Plus, maar vervulde eerder ook de rol van raadslid voor de VVD.

De partij gaat uit van drie hoofdpunten: "Individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid". In hun verkiezingsprogramma hebben ze vooral een focus op de positie van 50-plussers in de stad. Zo willen zij leeftijdsdiscriminatie bestrijden en het geld voor de zorg enkel aan de zorg besteden.

Bredase Stadspartij

Lijsttrekker: Paul de Jong. Aantal kandidaten op lijst: 11. Huidig zetelaantal: 0.

Deze nieuwe partij bij de gemeenteraadsverkiezingen vindt vooral de lokale identiteit van stad en dorpen belangrijk, naast directe democratie en menswaardige zorg. Dit zijn de belangrijke kernpunten van de nieuwe partij.

De Bredase Stadspartij is opgericht door een aantal leden van de inmiddels ontbonden partij Gemeentebelangen. Paul de Jong is de lijsttrekker bij de nieuwe verkiezingen. De partij had oorspronkelijk achttien mensen op de lijst, maar zeven van hen legden hun taken neer nadat De Jong in opspraak kwam na een publicatie van Omroep Brabant. Zo bleek uit het onderzoek onder meer dat de lijsttrekker een horecaverbod opgelegd zou hebben gekregen in 2014.

Lees hier meer over stemmen in jouw gemeente en welke partijen meedoen.