De vier huisartsenposten in West-Brabant, te weten Breda, Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom blijven open. 

Op basis van onderzoek door Stichting Huisartsenposten West-Brabant is besloten dat de posten open blijven. De stichting onderzocht of een andere inrichting van de organisatie tot minder werkdruk zou kunnen leiden. 

Die werkdruk nam toe door veranderingen in zorg, waardoor mensen langer thuis blijven wonen en door krapte op de arbeidsmarkt.

De stichting gaat wel via een publiekscampagne onder de aandacht brengen dat huisartsenposten bedoeld zijn voor spoed en niet voor klachten die kunnen wachten tot het volgende spreekuur van de eigen huisarts.

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 40 procent van de klachten waarvoor mensen contact opnemen met de huisartsenpost beter op een later moment door de eigen huisarts in de dagpraktijk gezien kunnen worden.