De gemeenteraad in Breda staat vrijwel geheel achter een voorstel om straatintimidatie te gaan aanpakken. Alleen de fractie van BOB stemde tegen.

Cees van der Horst (BOB) stelde dat het gaat om een "probleem dat niet speelt in Breda".

Daan Quaars pareerde dat namens zijn partij, de VVD, die aan de basis van deze aanpak stond: "Kijk naar de #metoo beweging. Voor ons is het kraakhelder dat intimidatie ook in Breda is, we moeten de kop niet in het zand steken."

Om de aanpak van straatintimidatie mogelijk te maken, wordt de APV aangepast. Daarin staat vanaf nu dat het verboden is zich in groepsverband of zelfstandig op te dringen, of personen uit te jouwen of met aanstootgevende taal, geluiden of gebaren, geluiden of gedragingen vanuit het oogpunt van onder meer ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur.   

De Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) krijgen instructies over hoe dit te handhaven. Onderdeel van het plan is ook het goed voorlichten van de inwoners van de gemeente.