Bijna de gehele gemeenteraad steunt de aanleg van een regenboogzebrapad in Breda. Daarmee moet een signaal afgeven worden dat de stad ook gastvrij is voor de LHBTI-gemeenschap.

Een motie voor de aanleg krijgt deze donderdag in elk geval steun van tien van de elf partijen. Alleen fractie BOB is geen mede-indiener van de motie.

LHBTI is een afkorting voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-  en intersekse personen. Breda is al een zogeheten regenbooggemeente, waarmee het aangeeft de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van deze groep te willen verbeteren.

Regenboogzebrapaden liggen er al in Bergen op Zoom en Roosendaal, maar ook in onder meer Amsterdam, Leiden en Arnhem. Het gaat om een wereldwijd initiatief om steun te betuigen aan seksuele diversiteit.

Prominente plek

Het plan voor een dergelijk zebapad is voortgekomen uit overleg met COC Breda en stichting BO, blijkt uit de motie waarover aan het eind van de raadsvergadering deze donderdag wordt gestemd. Een meerderheid daarvoor is al duidelijk.

De oversteekplaats moet op een prominente plek komen.