GroenLinks vindt dat de gemeente Breda hardere afspraken moet maken met BreedSaam, de organisatie die verantwoordelijk is voor de huisvesting van 56 scholen 70 gebouwen in Breda. Dat zou ertoe moeten leiden dat alle Bredase basisscholen klimaatneutraal zijn.

Dat schrijft GroenLinks-raadslid Merijn Scheifes in vragen aan het college. Aanleiding voor zijn vragen is het werk rondom  de Spindel en Toermalijn in Bavel.

Rondom de omvorming van deze scholen naar een integraal kindcentrum zijn er volgens GroenLinks geen afspraken gemaakt over de bijdrage aan het behalen van de Bredase klimaatdoelstellingen. Dat zou wel moeten gebeuren, aldus het raadslid.

Breedsaam zou daarvoor een samenwerking aan moeten gaan met de Bredase energiecorporaties. Die samenwerking zou een snellere transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie moeten bewerkstelligen.

Samenwerking

Volgens GroenLinks zou Breda daarvoor onderzoek moeten doen naar een samenwerking tussen het bedrijfsleven, Breedsaam en de corporaties om op die manier de klimaatdoelstellingen te halen. Dat zou volgens Scheifes moeten leiden tot een samenwerkingsovereenkomst.

"We hebben het gebouwen beheer overgedragen aan Breedsaam en hebben geen afspraken gemaakt over onze klimaatdoelstellingen", vertelt Scheifes in een toelichting. "We lopen achter bij het nastreven van onze klimaatdoelstellingen. Er wordt in Breda nog steeds van alles gebouwd wat op het gas wordt aangesloten."

Juist basisscholen, waarin de volgende generatie opgroeit, zouden volgens Scheifes klimaatneutraal moeten zijn. Eerder kondigde Breda al aan op daken van middelbare scholen in totaal 5000 zonnepanelen te leggen. Daarmee zou zestig tot zeventig procent van de benodigde energie van die scholen duurzaam zijn.