De gemeente Breda heeft woensdag samen met de horeca, beveiligingsbedrijven, politie en het Openbaar Ministerie in het vernieuwde Convenant Veilig Uitgaan striktere afspraken gemaakt over het voorkomen van discriminatie in uitgaansgelegenheden in Breda.

"We gaan concrete doelen stellen en jaarlijks monitoren", aldus de gemeente woensdag. Zo willen partijen 'duurzaam samenwerken aan een gastvrij uitgaansklimaat'.

In het convenant is ruime aandacht voor het deurbeleid, dat volgens de gemeente een gastvrij en veilig uitgaansklimaat beoogt met zo weinig mogelijk incidenten.

"Op dat punt zal ook naar het handhavingsbeleid van de gemeente moeten worden gekeken. Want een te strenge toepassing van dat beleid betekent dat ondernemers strenger aan de deur selecteren om risico's te vermijden."

Testbezoeken

Naast de aanscherping van het convenant, maken horecabedrijven hun huisregels aan de deur beter zichtbaar, gaan horeca en beveiligingsbedrijven meer aandacht geven aan gastvrijheid en worden jaarlijks testbezoeken gehouden om dit onderwerp onder de aandacht te blijven houden.

Onderzoek van RADAR, bureau voor gelijke behandeling, in opdracht van de gemeente toonde aan er grote verschillen zijn in het deurbeleid. Voor het onderzoek hebben jongeren het deurbeleid en de sfeer getest in vijf verschillende horecagelegenheden in Breda tijdens drie avonden in 2017.

Weigering

"Op de eerste avond zijn bij verschillende gelegenheden jongeren met een donkere en getinte huidskleur zonder gegronde reden geweigerd", aldus de gemeente over het onderzoek.

"Tijdens de andere twee avonden werden alle jongeren toegelaten, echter was er wel sprake van een strikter deurbeleid bij jongeren met een donkere en getinte huidskleur."

Samenwerking

De nauwere samenwerking tussen de partijen van de laatste jaren heeft volgens de gemeente al geleid tot een prettiger uitgaansklimaat. Op verzoek van burgemeester Paul Depla is ook met de jongeren gesproken over de sfeer, veiligheid en het gevoel welkom te zijn in het uitgaansleven in de stad.

Uit de gesprekken bleek dat jongeren positief waren over de sfeer in de stad, maar zich zorgen maken over een selectief deurbeleid.

De gemeente heeft de uitkomsten van het onderzoek besproken met de horeca en beveiligingsbedrijven.