Er is niet genoeg draagvlak om op korte termijn grootschalig over te stappen op elektrisch varen in de singels. Dat meldt wethouder Boaz Adank (VVD) in een brief aan de gemeenteraad.

Volledig overstappen op elektrisch varen zou op korte termijn ten koste gaan van de toegankelijkheid en is in tegenstrijd met het huidige waterrecreatiebeleid, schrijft hij.

Het college stelt voor om momenteel vooral in te zetten op informatieverspreiding en communicatie wat betreft het elektrische varen. De betrokken waterpartijen (Bootje Varen Breda, ATEA, Locomotion, Beleef Breda) zien heil in het milieuverantwoorde elektrische alternatief, maar kunnen op korte termijn niet zo'n ingrijpende omslag maken.

De gemeente beschikt momenteel niet over de benodigde infrastructuur en daarin investeren gaat tijd en geld kosten. Daarnaast gaan ontwikkelingen voor kleine rondvaartboten qua elektrisch varen veel sneller dan bij grotere.

Drempels

"De huidige drempels zijn op dit moment te hoog, waardoor particulieren en het bedrijfsleven (rondvaartbedrijven) nog niet allemaal de overstap maken richting elektrisch varen. De inrichting van het vaargebied is bovendien nog niet voorbereid op deze omschakeling", meldt de wethouder in de raadsbrief.

De vraag om over te stappen op elektrisch varen kwam voort uit de motie 'Elektrisch Varen Breda', van de fracties GroenLinks, Breda 97, D66, Trots/OPA, PvdA en BOB. De conclusie van de wethouder is dat deze motie nu niet uitgevoerd kan worden.