De Nederlandse bevolking is in 2017 toegenomen met ongeveer honderdduizend inwoners. In Breda zijn ruim dertienhonderd nieuwe inwoners gekomen. 

Hiermee komt het totale aantal op 183.717 inwoners te liggen, meldt het CBS dinsdag. 

Een groot deel hiervan trok vanuit andere gemeenten of het buitenland naar de stad. Ook kent de stad de meeste maanden een geboorteoverschot, wat inhoudt dat er meer baby's geboren worden dan dat er mensen sterven. Zo werden er in de maand oktober van vorig jaar 154 baby's geboren en stierven 130 mensen. 

Het inwonersaantal van Breda stijgt de afgelopen jaren gestaag. In 2015 en 2016 telde de stad 181.725 en 183.717 bewoners. 

Vergrijzing

Amsterdam kreeg in 2017 de meeste nieuwe inwoners, gevolgd door Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Almere, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg. Dit komt ook doordat de relatief jonge bevolking voor een geboorteoverschot zorgt. 

De bevolkingsgroei beperkt zich tot de steden en de randstad. Zo is het aantal inwoners in 91 van de 388 Nederlandse gemeenten juist gedaald. Vooral in de gemeenten aan de randen van het land stierven meer mensen dan er werden geboren, en het CBS wijt dat aan vergrijzing.