Breda heeft naar alle waarschijnlijkheid bij de komende gemeenteraadsverkiezingen negentig stembureaus in plaats van de 81 die er bij de vorige waren. Die verwachting spreekt burgemeester Paul Depla uit in antwoord op vragen van de SP.

"De zoektocht naar extra stemlokalen is in een vergevorderd stadium", laat de burgemeester weten.

Volgens Depla wordt vooral gekeken naar 'blinde vlekken' op de kaart van Breda, de afstand tussen stembureaus en de dichtheid van het aantal stemgerechtigden.

Momenteel zijn er 81 bureaus in Breda waar inwoners hun stem uit kunnen brengen. "In 2018 willen we dit aantal uitbreiden naar 90", aldus Depla.

Vertrouwen

SP-fractievoorzitter Bas Maes wees de burgemeester erop dat een meerderheid van de raad in mei al voor extra stembureaus was en dat Depla toen ook zijn toezegging heeft gegeven. "Maar het daadwerkelijk uitbreiden van het aantal stembureaus gebeurt vervolgens nog niet."

De burgemeester zei hierop 'alle vertrouwen te hebben' in de uitbreiding. "De inzet is er."