Breda wil in elk geval vanaf 2023 uitstootvrije bussen hebben rondrijden in de stad. De volledige gemeenteraad staat achter een motie voor emissieloze stadsbussen.

In 2023 wordt de nieuwe concessie vergeven aan een vervoerder en kan Breda volledig overstappen op emissieloze bussen. Dit sluit aan op de visie om vanaf 2044 als stad CO2-neutraal te zijn, aldus de motie.

Eerder waren er in 2012 al plannen om Breda als eerste Europese stad over te laten gaan naar elektrische bussen in het openbaar vervoer. De concessie was vergeven aan Veolia, die een plan had ingediend voor het rijden met volledig elektrische bussen. Door een foute berekening bleek niet Veolia, maar Arriva de aanbesteding te hebben gewonnen. De gewenste elektrische bussen kwamen er daardoor niet.

De motie komt nu omdat er op dit moment oriënterende gesprekken plaatsvinden voor een nieuwe busconcessie. De raad draagt in de motie aan het college op te zorgen voor emissieloze bussen in 2023, of eerder wanneer mogelijk.

Door met uitstootvrije bussen te rijden wil Breda de achterstand op het behalen van de klimaatdoelstelling inlopen.