De gemeente Breda stelt een vergoeding van 444.200 euro voor aan de eigenaren van het winkelcentrum De Lunet. Zij eisten eerder bijna 10 miljoen aan schadevergoeding van de gemeente.

Dat blijkt uit een raadsbrief van wethouder Arbouw.

De eigenaren hebben het winkelcentrum in 2006 gekocht zonder volgens eigen zeggen te weten dat de gemeente  van plan was niet langer winkels toe te staan. Daarom eisten de eigenaren een schadevergoeding van 10 miljoen euro.

De rechter stelde in januari van dit jaar dat de eigenaren van het winkelcentrum, Van Deursen Groep en Interesting Vastgoed, inderdaad niet hadden kunnen weten dat de gemeente het bestemmingsplan zou wijzigen.

In mei dit jaar stelde de Raad van State dat de gemeente een aantal gebreken diende de herstellen. Er werd een nieuw adviesbureau aangesteld en deze taxeerde de schade op 4.682.597 euro. Veel hoger dan het eerder getaxeerde bedrag van 500.000 euro.

Risico

De gemeente Breda is van mening dat de Lunet B.V. bewust het risico in het leven heeft geroepen dat het eigendom in waarde zou dalen. Dit leidt er volgens hen toe dat 50 procent van de waardevermindering voor eigen rekening en risico van De Lunet B.V. moet blijven.

Ook trekt de gemeente het betaalde bedrag door het failliete HEJA Projectontwikkeling B.V. van 500.000 euro, dat oorspronkelijk voor eigendomsoverdracht betaald was, in mindering. Net zoals het 'normaal maatschappelijk risico' van 3 procent. Uiteindelijk blijft er een bedrag over van 444.200 euro.

'In natura'

De gemeente gaat niet direct over tot het uitbetalen van de vergoedng, maar biedt aan dit bedrag 'in natura' te compenseren. Dat betekent dat de bestemming detailhandel wordt teruggebracht op de locatie van het winkelcentrum.

De verwachting van de gemeente is dat de eigenaren van De Lunet niet akkoord zullen gaan met dit besluit. Zij hebben vier weken de tijd om te reageren.