Breda is van Brabant de duurste stad wat betreft de huurprijzen van studentenwoningen. Vaak wordt het maximale huurtarief overschreden. SP en D66 Breda willen hierin graag verandering zien, om Breda aantrekkelijk te houden voor studenten.

De vijfduizend in Breda wonende studenten (cijfers uit 2016) betalen gemiddeld per maand 346 euro huur volgens cijfers van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Hierdoor komt Breda bovenaan de lijst met huurprijzen voor studentenwoningen in Brabant.

Vaak wordt in Breda ook het maximale huurtarief overschreden. Dit tarief wordt vastgesteld aan de hand van een bepaald puntensysteem. Uit dit systeem blijkt dat Bredase studenten vaak gemiddeld 109 euro per maand teveel betalen; geld dat geregeld in de zakken van huisjesmelkers verdwijnt.

SP en D66 Breda vinden het een slechte ontwikkeling dat de huurprijzen voor studenten zo hoog zijn in Breda. De partijen vinden de hoge prijzen 'geen goed nieuws'. De maatregelen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd om hoge huurprijzen voor studenten tegen te gaan hebben volgens SP en D66 Breda tot nu toe weinig effect.

Toekomst

De partijen stellen dat het van groot belang is dat Breda een aantrekkelijke stad voor studenten en starters blijft, want 'zij zijn de toekomst van de stad'. Een redelijke huurprijs voor een studentenkamer draagt daar volgens hen aan bij.

SP en D66 hebben vragen rondom deze kwestie ingediend bij de gemeenteraad. Zo vragen ze onder andere aan de raad of de cijfers rondom huurprijzen genoeg reden zijn voor de gemeente om aanvullende acties te ondernemen.