Bij de gemeente Breda hebben zich diverse partijen gemeld die interesse hebben in de aankoop of exploitatie van het Rat Verlegh Stadion, de thuishaven van de eredivisievoetbalclub NAC. 

Dat meldt het Bredase college. In een maandag aan de gemeenteraad gepresenteerd voorstel vragen burgemeester en wethouders toestemming om de onderhandelingen te beginnen.

Er zou sprake zijn van vijf geïnteresseerde partijen. Van drie daarvan zijn inmiddels de namen naar buiten gekomen: vastgoedhandelaar Westpoort Vastgoed uit Breda, belegger Hinke Fongers en horecabedrijf NHG, de huidige horeca-uitbater in het stadion.

De drie partijen zouden bereid zijn om gezamenlijk het stadion over te nemen. Hieraan is een belangrijke voorwaarde verbonden: de gemeente Breda moet dan wel zorgen voor een verruiming van de gebruiksmogelijkheden voor het stadion en de directe omgeving.

Druk

Achter de schermen is de gemeente Breda daar al druk mee bezig. Zo verkent zij de mogelijkheden van gethematiseerde detailhandel met een regionale aantrekkingskracht.

Dat aanbod moet complementair zijn aan de binnenstad. Ook de mogelijkheid van een grootschalig meerdaags evenement in het stadion wordt meegenomen.

Ontvlechting

De gemeente Breda streeft al langer naar een zakelijker relatie met NAC. In de huidige situatie bestaat de kans dat een financieel probleem van NAC ook direct een probleem wordt voor de gemeente Breda.

Verregaande ontvlechting tussen beide partijen betekent dat dit risico wordt verkleind. Volgens de gemeente Breda zal er altijd sprake zijn van een relatie met NAC.

"Als de club echter iets meer op afstand staat, kunnen besluiten ten aanzien van de club zakelijker en beter afgewogen worden", zo stelt het college. "Dat dient uiteindelijk het algemeen belang en het belang van de inwoners van de gemeente."

Verlies

Verkoop of uitbesteding van de exploitatie van het Rat Verlegh Stadion zijn volgens het voorstel van burgemeester en wethouders de beste opties voor de gemeente Breda.

In beide gevallen kan NAC naar verwachting ook de door de club zo gewenste lagere huur tegemoet zien. Het college waarschuwt de gemeenteraad wel dat verkoop waarschijnlijk verlies oplevert.

Risico

Op papier vertegenwoordigt het Rat Verlegh Stadion een waarde van 16,5 miljoen euro (13,7 miljoen voor het gebouw en 2,8 miljoen euro voor de grond).

In de praktijk echter zal geen enkele partij dit bedrag daadwerkelijk op tafel leggen. Bij verkoop van het stadion is er in de toekomst echter geen financieel risico meer voor de gemeente Breda. De gemeenteraad beslist op 13 juli over het voorstel.