De gemeente Breda gaat aan de slag met het aanpakken van de grootste knelpunten op de zuidelijke rondweg. Zij hoopt hiermee een betere doorstroming op de rondweg en aansluitende wegen te krijgen. 

Het is de bedoeling dat in de zomer van 2018 wordt gestart met de werkzaamheden. Volgens de gemeente is aanpak van de knelpunten nodig omdat de wachttijden en wachtrijen tijdens de spits steeds langer worden.

Dat zorgt volgens de gemeente Breda niet alleen voor vertraging, maar ook voor een toename van de luchtvervuiling.

Met name de kruisingen met het Fatimaplein en Baronielaan zouden zwaar belast zijn, met als direct gevolg  een toename van sluipverkeer in de omgeving.

Door een betere doorstroming van de rondweg verwacht de gemeente dat de verkeersdruk in de wijken Zandberg, Ginneken, IJpelaar en Blauwe Kei afneemt.

Maatregelen

In een voorlopig ontwerp stelt de gemeente Breda een reeks van maatregelen voor om de doorstroming op de zuidelijke rondweg te bevorderen. Zo moet er een extra opstelstrook voor het linksafslaand verkeer bij de verkeerslichten op het Fatimaplein richting de tunnelbak komen.

Ook pleit de gemeente Breda voor een extra tweede rijstrook voor rechtdoorgaand verkeer op de Franklin Rooseveltlaan, vanaf de Claudius Prinsenlaan richting het Fatimaplein.

Fatimaplein

Op het lijstje van te nemen maatregelen staat eveneens de verlenging van de invoegstrook op de Franklin Rooseveltlaan bij het kruispunt met het Fatimaplein richting A27.

Veel heil ziet de gemeente Breda verder in het verlengen van de invoegstrook bij het kruispunt met de Baronielaan richting tunnelbak.

Tunnel

Zij toont zich tevens voorstander van het opheffen van de invoegstrook bij het kruispunt met de Baronielaan richting A16 en deze aan te laten sluiten op de bestaande dubbele rijstrook ter hoogte van de Graaf Hendrik III-laan.

Tot slot voorziet het plan van de gemeente in het verlengen van de invoegstrook op de Graaf Engelbertlaan na de Diaconesseweg richting Graaf Hendrik III-laan. De situatie van de Fatimastraat tot aan de tunnel blijft overigens ongewijzigd.