De Gemeente Breda heeft een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om de werkgelegenheid in de stad verder te laten groeien. 

In totaal is er voor 2017 een subsidiebedrag van 250.000 euro voor lokale ondernemers met vernieuwende ideeën.

Per project is maximaal 60.000 euro beschikbaar. De aanvrager van de subsidie moet minimaal de helft van de begroting uit andere inkomstenbronnen halen.

Naast ondernemers kunnen ook hoger onderwijsinstellingen en stichtingen een subsidie aanvragen. Het beschikbare subsidiebedrag van 250.000 euro is verdeeld over twee periodes. Het indienen van een aanvraag voor de eerste periode kan vóór 15 juli. De sluitingsdatum van de tweede periode ligt op 15 oktober.

Economische doelen

Eind vorig jaar stelde Breda een economische agenda vast. De nieuwe subsidieregeling is daar een uitwerking van. Een project komt in aanmerking voor een subsidie als het bijdraagt aan één van de doelen uit de economische agenda én het individueel belang van de ondernemer overstijgt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten die de internationale positie van Breda versterken, de creatieve industrie vernieuwen, de belevingswaarde van winkels, toeristische trekpleisters of evenementen verhogen of de inzet van nieuwe technologieën stimuleren.

Investeringsfonds

Boaz Adank), wethouder Economische Zaken, meldt naast het beschikbaar stellen van de subsidie nog meer maatregelen te hebben getroffen om meer werkgelegenheid creëren voor een brede groep Bredanaars.

Zo is er een Groei Ondernemers Challenge voor de coaching van ondernemers die willen doorgroeien. Daarnaast zal later dit jaar een investeringsfonds voor groeiende bedrijven worden gelanceerd.