Een mix van wonen, werken, horeca en culturele voorzieningen. De plannen van de Gemeente Breda met de locatie waar voorheen de bedrijven Van Puijfelik en Backer en Rueb waren gevestigd, krijgen steeds duidelijker gestalte. 

Breda trekt hierbij samen op met de beoogde nieuwe eigenaar Amvest. Het college stelt de gemeenteraad voor een haalbaarheidsonderzoek te starten.

Speelhuislaan

De gemeente wil een mix van wonen, werken, horeca en culturele voorzieningen realiseren op de locatie Speelhuislaan 173-175, waar voorheen Van Puijfelik en Backer en Rueb onderdak hadden.

Een deel van de bestaande industriële bebouwing in het gebied blijft behouden. Hierbij gaat het vooral om een aantal gebouwen met zogeheten 'sheddaken', zo maakt het college van burgemeester en wethouders duidelijk

Erfgoed

Na gesprekken tussen de Gemeente Breda, de huidige eigenaar (curator) en initiatiefnemer Amvest, is een voor alle partijen reëel perspectief ontstaan voor dit gebied.

In combinatie met de buitenruimte kan daarbij volgens de Gemeente Breda toekomstwaarde gegeven worden aan het erfgoed op deze locatie. Het erfgoed wordt door de initiatiefnemer substantieel behouden en krijgt toekomstwaarde, in combinatie met nieuw gebruik, aanvullende woonbebouwing en inrichting van de buitenruimte.

Fonds Stedelijke Ontwikkeling

Een en ander wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage van 250.000 euro vanuit het fonds Stedelijke Ontwikkeling 2017.

Concreet blijven de hallen van Backer en Rueb (Speelhuislaan 173) en de hallen met sheddaken van voormalig Van Puijfelik (Speelhuislaan 175) behouden. Een deel van de hallen van Van Puijfelik wordt na de noodzakelijke asbestverwijdering gesloopt.