De VVD-fractie van Breda wil dat ontvangers van een uitkering aan het werk gaan in de tuinbouwsector. 

Volgens de Bredase VVD-fractie kan op deze manier het nijpende tekort aan arbeidskrachten in de agrarische sector eenvoudig worden opgevuld.

Fractievoorzitter Thierry Aartsen en raadslid Eddie Förster roepen het college op om een en ander te bewerkstelligen. Dat het de tuinbouwsector in de regio momenteel economisch gezien voor de wind gaat, noemt het tweetal in een brief aan burgemeester en wethouders goed nieuws.

Minder vrolijk tonen Aartsen en Förster zich echter over het door hen geconstateerde tekort aan arbeidskrachten waar veel agrarische bedrijven dit jaar klaarblijkelijk te kampen hebben.

Gesprek

Aartsen en Förster noemen het van de zotte dat bijvoorbeeld MOE-landers van duizenden kilometers ver naar Breda moeten komen om het werk te doen, terwijl er veel gezonde mensen in Breda een bijstandsuitkering ontvangen.

"Deze kunnen, al was het maar tijdelijk, aan de slag bij de Bredase tuinbouwsector," zo stelt het duo namens de fractie. De raadsleden roepen het college daarom op om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de agrarische bedrijven en alles in het werk te zetten om Bredanaars met een bijstandsuitkering het nijpende arbeidstekort op te laten lossen.