De eerste informatiebijeenkomst over de geplande nieuwbouw van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in Breda is dinsdagavond voor de betrokken partijen uitgemond in een teleurstelling.

Buurtbewoners maken zich grote zorgen over de consequenties van de nieuwbouw in het landelijke gebied. Ook was er veel commentaar op de werkwijze van de gemeente Breda.

De gemeente Breda heeft de handen ineen geslagen met BreedSaam voor de realisatie van een gloednieuwe school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het nieuwe gebouw aan de Seminarieweg moet onderdak gaan bieden aan de ruim vijfhonderd leerlingen van de huidige zes locaties van het VSO in Breda. Door het speciaal onderwijs te bundelen op één locatie willen de partijen de kwaliteit van het onderwijs verhogen.

De buurtbewoners van het landelijke gebied tussen Breda en Bavel maken zich met name zorgen over de verkeersbewegingen in het gebied. De kruising van de Loevesteinstaat met de Beukenlaan zorgt sinds de komst van voetbalvereniging JEKA al voor veel problemen. Het punt is erg onoverzichtelijk en het verkeer staat er regelmatig muurvast.

Sceptisch

Met de komst van de nieuwe school zouden er minimaal 240 verkeersbewegingen per dag bijkomen in het gebied van busjes waarin de leerlingen vervoerd worden. Karien van Bijsterveldt, projectmanager van de gemeente Breda, liet de bewoners weten dat uit onderzoek van de afdeling Verkeer is gebleken dat het extra verkeer niet voor problemen zal zorgen op de kruising. Buurtbewoners waren zeer sceptisch over deze conclusie.

De buurtbewoners waren niet te spreken over de werkwijze van de gemeente. Zij voelen zich niet gehoord door de gemeente. "Deze informatiebijeenkomst voelt als een monoloog, en niet als een dialoog", aldus één van de teleurgestelde buurtbewoners. De gemeente Breda sprak dit tegen en liet weten de zorgen van de omwonenden mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek. 

Verzoek

Op het verzoek van de buurtbewoners om deel te mogen nemen in de projectgroep ging de gemeente echter niet in. "Wij willen de aanmerkingen van de bewoners graag horen en betrekken hen via deze informatiebijeenkomsten. Helaas is het niet mogelijk om buurtbewoners uit te nodigen aan de werktafel."

Het is niet de eerste keer dat de bewoners van de Landschappelijke Driehoek botsen met de gemeente Breda. De bewoners zijn nog verwikkeld in een procedure tegen de komst van zesenveertig statushouders in het Koetshuis.

Dat pand staat op enkele honderden meters van het perceel waar de nieuwe VSO school moet komen. De gemeente Breda en BreedSaam willen het haalbaarheidsonderzoek voor de komst van de nieuwe school in de zomer afronden.