De gemeente Breda stemt in met het plan voor de bouw van een Brede school in Bavel.

In 2016 sloot de gemeente Breda een overeenkomst met BreedSaam om te onderzoeken of het mogelijk was om een gebouw voor  de basisscholen De Toermalijn en De Spindel, kinderopvang en de huisvesting van enkele kleine verenigingen in Bavel te bouwen.

BreedSaam heeft alle mogelijke effecten op de omgeving onderzocht en gekeken waar het schoolgebouw het beste gebouwd kan worden. Verder is gekeken hoe het verkeer het beste van en naar de school kan rijden.

Er komt bijvoorbeeld Kiss & Ride strook waar ouders hun kinderen kunnen afzetten.