Wie straks in Breda nog een hotel wil beginnen, zal van goeden huize moeten komen. De Gemeente Breda wil vooral gaan inzetten op kwaliteit. Nieuwe initiatieven zullen dan ook eerst en vooral onderscheidend moeten zijn.

Van kwantiteit naar kwaliteit in het hotelaanbod in Breda. Dat is volgens de Gemeente Breda de grote uitdaging voor de Bredase hotelmarkt voor de komende jaren. Niet direct meer kamers, wél meer variatie en kwaliteit.

Breda stimuleert de komende jaren meer variatie en kwaliteit op de hotelmarkt. Uit een hotelstudie blijkt dat er in principe niet meer hotelkamers nodig zijn, zo stelt de Gemeente Breda.

Toetsing

Wel is er volgens haar behoefte is aan nieuwe hotelinitiatieven die zich onderscheiden van het huidige aanbod, en bestaande hotels die hun concept verder versterken.

Daarom gaat de Gemeente Breda het aantal toekomstige hotelbestemmingen terugdringen en nieuwe plannen meer toetsen op vernieuwing en toegevoegde waarde.

Overschot voorkomen

Onderzoek wijst volgens de Gemeente Breda uit dat het huidige aanbod niet voldoende aansluit bij de wensen van hotelgasten. Tegelijkertijd is er meer ruimte voor nieuwe hotelkamers dan de marktruimte op dit moment toelaat.

Om een overschot aan hotels in Breda te voorkomen, komen toekomstige hotelbestemmingen in de stad te vervallen.

Met uitzondering van plannen die al eerder in overleg met de gemeente in gang zijn gezet. Bestaande hotels mogen uitbreiden zoals het op dit moment in het bestemmingsplan is vastgelegd.

Nieuwe plannen

Nieuwe plannen worden voortaan eerst beoordeeld op vernieuwing en toegevoegde waarde.

Zo toetst de gemeente of een hotel een nieuwe markt aanboort, een nieuwe doelgroep aantrekt of bijdraagt aan de ontwikkeling van (een belangrijk deel van) de stad.