De opening van het nieuwe Stedelijk Museum Breda is twee weken uitgesteld. Het museum had haar pijlen gericht op het Pinksterweekeinde. Dat blijkt echter niet haalbaar omdat de inrichting van de vaste hoofdtentoonstelling meer tijd kost. 

De verbouwing van het pand in de Boschstraat is helemaal volgens planning verlopen. Bij de tentoonstellingen echter blijkt het Stedelijk Museum Breda iets te vaak te zijn verrast door problemen.

Daarbij ging het bijvoorbeeld om de beschikbaarheid van bruiklenen van andere musea en restauraties van collectiestukken uit het eigen depot.

Ook wordt gesproken over 'spanning tussen de beoogde kwaliteit van ontwerp en uitvoering van de tentoonstellingen' en beperkingen van tijd en budget.

Projecten

Het museum meldt inmiddels verreweg de meeste zaken goed in kaart te hebben. Momenteel wordt er gewerkt aan projecten als het museumcafé Lanzas en de projectruimte van I.S.M. Breda.

Dat geldt ook voor de vaste  tentoonstelling Van kasteel tot station - Topstukken uit de Collectie Breda en de wisseltentoonstelling De Vrede van Breda - Een spectaculaire zomer in 1667.

Opening

Eveneens op het programma staat de wisselexpositie Wonderlijk weefsel - Mystiek in digitale en religieuze kunst. Daarnaast verzorgt het museum nog een tentoonstelling in de lichtblauwe vitrines op het station.

Verder wordt in het Stadsarchief de VO expo met werk van eindexamenkandidaten van het voortgezet onderwijs gehouden. Op vrijdag 16 juni wordt het Stedelijk Museum Breda officieel geopend. Een dag later is het museum open voor publiek.